Tlf: 95 28 53 25        Adr: Powel AS - Datamann, 9550 Øksfjord         E-post: post@datamann.no
 
   Startsiden
   Hva er DM Booking
   Planer
   Hvordan...
   Kunderegister
   Vareregister
   Påminnelser
   Ordre/faktura
   Internett / SMS
   Diagrammer
   Lenker
 
   Kontakt oss
   Priser
 
 
 
Tilbake
 
 
 

KUNDEREGISTER

Av Ståle Johansen 
10.05.2006
 
DM Booking har et eget kunderegister hvor all informasjon om kunden ligger. Hver kunde kan også ha flere kontaktpersoner. All historikk om tidligere bookinger, ordrer, dokumenter, E-post og SMS finnes her.
-
 

 
 
For å få plass til all informasjon om kunden brukes ”flipper” (rødt felt) som inneholder lister med informasjon. For å se på detaljene, dobbelklikk på linjen du ønsker informasjon om.

Kontaktpersoner:
Kontaktpersonene for kunden/laget listes opp på flippen ”Kontaktpersoner”

Bookinger:
Alle bookingene som er fortatt på kunden/laget i en tidsperiode listes ut på flippen ”Bookinger”

Ordrer:
Alle ordrer/fakturaer på kunden/laget finnes på flippen ”Ordrer”

Dokumenter:
Alle brev/SMS/E-poster som er sendt til kunden/laget finnes på flippen ”Dokumenter”

Underkunder/-lag:
Dersom kunden har flere ”under kunder/-lag” for eks. moderklubber, reisebyråer m.m. så kan disse knyttes opp mot en ”overkunde/-lag”. ”Underkundene/-lagene” vises på denne flippen.

Hurtigbooking:
Dersom du ønsker å gjøre mange bookinger på samme kunde/lag, så kan dette gjøres på denne flippen NB! For faste bookinger (eks. faste treningstider) benyttes funksjonen ”regelmessighet” på menyen til høyre.

Ønsker:
Det lages en ønskeliste hva kunder eller lag ønsker å booke. Bookingen kan behandles her med tildeling.

Medlemmer:
Her kan det legges inn medlemmer under ei gruppe (fotball, håndball, dommere, eller en undergruppe på en turoperatør). Benyttes til å sende meldinger pr. brev, e-post, eller SMS.
Ved å velge utsending settes det på filter for å bestemme hvilke mottakere som skal få meldingen. 
-

 

 

 

 

 

Daglig leder:Arve Berntzen
Webredaktør: Ståle Johansen

Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord

 

BILDEGALLERI

[ Klikk på bilde for stor versjon ]
Kalendervisning Flere objekter på en bestemt dag. Legg spesielt merke til hvordan hele hallen (kolonnen nummer 2 fra venstre) viser de forskjellige banene hallen består av (bane A og B)!
Et objekt for en hel uke. Hele hallen. Legg merke til at også Månedsplan for døgnbaserte bookinger
Innscannet bilde av utskrift av månedsplan. 

Det kan registreres inn egne lister for de forskjellige objektene/varene. Slike lister kan være inventarlister, lister over planlagt vedlikehold, lister over utført vedlikehold o.l.
Plan for varetypene (objekttyper) kan vises med antall ledige pr døgn. 
De røde feltene angir ikke ledige døgn eller overbookinger. Bookingbildet for timebookinger
Regelmessighet for timebookinger. Ordre og fakturering
Rapporteksempel for Booking.
Velg Bookinger pr. ukedag og plassering. For å få bookinger i perioden, velg dato for periode og skriv ut liste. Som en egen modul i bookingsystemet finnes et register for medlemsregistreringer. Dette bruker samme prinsipper som kunde registreringer.
Dagsplan. 
Innscannet utskrift av dagsplan.