DM BOOKING
 
NY KALENDER PÅ WEB
Av Ståle Johansen  
03.11.2017
 
Nå kan alle søke fram bookinger, enten på utleieobjekt eller kunde i en kalender.
-
Kalenderen kan vises på måned, uke, dag eller liste.-